Häktningar hävda i ärende om människorov

Publicerad: 2017-06-28 12:32:00

Åklagare häver häktningarna av tolv personer som häktades av Södertörns tingsrätt i början av juni.

- Jag har idag beslutat att häva Södertörns tingsrätts häktningsbeslut om de elva personer som misstänks för människorov samt den person som misstänks för försök till grov utpressning. Detta mot bakgrund i huvudsak av att utredningsläget har utvecklas i sådan riktning att min bedömning är att misstankarna försvagats under förundersökningens gång. Den fortsatta förundersökningen ska därför bedrivas med de misstänkta på fri fot, säger kammaråklagare Erik Wendeby.

Misstankarna mot de elva personerna kvarstår till vidare och beslut i åtalsfrågan kan förväntas när förundersökningen är färdigställd. Det går för närvarande inte att bedöma när det kan ske.

Kontakt

Kammaråklagare Erik Wendeby, 010-562 56 57. Tillgänglig kl. 14.30-16.00 i dag onsdag den 28 juni.