Överklagande till Högsta domstolen

Publicerad: 2017-06-01 09:32:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om det fortfarande ska anses som ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person, som har en välinställd behandling mot hiv, har samlag utan kondom.

En hivsmittad man åtalades för framkallande av fara för annan för att ha haft oskyddade samlag med målsäganden vid två tillfällen. Han använde inte kondom vid samlagen och han talade inte om för målsäganden att han var hivsmittad. Mannen stod under behandling för sin hivsmitta och målsäganden smittades inte av hiv. Hovrätten ogillade åtalet eftersom risken att målsäganden skulle smittas av hiv varit så liten att man inte rimligen kunnat förvänta sig att samlagen skulle resultera i en överföring av hivsmitta. Någon konkret fara för smittöverföring fanns inte enligt hovrätten.

Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för framkallande av fara för annan.

Osäkert rättsläge

Högsta domstolen har i ett avgörande från 2004 slagit fast att det utgör ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person har samlag utan kondom, också om den hivsmittade står under behandling. Sedan 2004 har kunskapen om hiv och det vetenskapliga stödet när det gäller att bedöma risken att smittas av hiv vid behandling med bromsmediciner ökat. Riksåklagaren ansåg redan 2013 att det finns skäl för Högsta domstolen att klarlägga rättsläget. Därför begärde Riksåklagaren att Högsta domstolen skulle pröva frågan om oskyddade samlag vid hivsmitta ska innebära ett oacceptabelt risktagande som kan föranleda straffansvar för framkallande av fara för annan. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i det målet utan hänvisade till 2004 års fall.

Efter Högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd råder en stor osäkerhet hos de rättsvårdande myndigheterna om hur fall som det aktuella ska bedömas rättsligt. Riksåklagaren anser därför att en prövning av detta mål skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

I detta mål visar utredningen inte annat än att det funnits en faktisk, om än mycket liten, risk för smittöverföring. På grund det och då smittskyddsregleringen förutsätter att hivsmittade använder kondom vid samlag bör det, enligt riksåklagaren, kunna anses som ett oacceptabelt risktagande då en hivsmittad person har samlag utan kondom.

Länk till överklagandet

Kontakt:Byråchef Hedvig Trost010-562 50 26

Presstjänsten010-562 50 20