Beslut om att häva häktning

Publicerad: 2017-05-11 15:28:00

En man har sedan i februari suttit häktad misstänkt för människorov i Gusum, Valdemarsviks kommun i Östergötland, 2016. Häktningen har i dag den 11 maj hävts av åklagaren.

I början av april 2016 försvann en 68-årig man i Gusum, Valdemarsvik i Östergötland. En 37-årig man har suttit häktad sedan den 3 februari 2017 på sannolika skäl misstänkt för människorov med anledning av försvinnandet. Förundersökningen leds av vice chefsåklagare Anna Jakobsson vid Åklagarkammaren i Norrköping.

Förundersökningen har nu kommit in i ett skede som innebär att vice chefsåklagare Anna Jakobsson vid en samlad bedömning av bevisläget anser att det för närvarande inte föreligger tillräckliga skäl för att kunna väcka åtal. Förundersökningen fortsätter dock och den tidigare häktade är fortfarande på sannolika skäl misstänkt för människorov i början av april 2016 i Gusum.

- Beslutet att häva häktningen beror på att det i nuläget är svårt att förutse när de vidare utredningsåtgärderna eventuellt kommer att leda till att det finns tillräckliga skäl för åtal. Mot bakgrund av detta bedömer jag att det inte är proportionerligt att den misstänkte ska vara fortsatt häktad i ärendet, säger vice chefsåklagare Anna Jakobsson

Vice chefsåklagare Anna Jakobsson kan för närvarande inte ytterligare kommentera utredningen eller besvara några frågor.

Presstjänsten

010-562 50 20