Riksåklagaren återupptar förundersökning

Publicerad: 2017-05-03 07:09:00

Riksåklagaren återupptar en förundersökning om vållande till annans död och tjänstefel i december 2014.

En förundersökning inleddes i december 2014 om tjänstefel med anledning av att en person avlidit i samband med ett polisingripande på ett sjukhus i Västerås. Förundersökningen lades ned i april 2015, men på grund av att nya uppgifter framkommit återupptogs utredningen i oktober 2015, nu med brottsrubriceringen vållande till annans död. Även den andra förundersökningen lades ned, i april 2016. Beslutet begärdes överprövat av högre åklagare, som dock beslutade att inte ändra den första åklagarens beslut.

I december 2016 begärde riksåklagaren in handlingarna i ärendet, bland annat med anledning av uppgifter som framkommit i media. Riksåklagaren har nu beslutat att förundersökningen ska återupptas och har överlämnat ärendet till Särskilda åklagarkammaren för fortsatt handläggning.

Riksåklagaren anser att det finns ytterligare utredningsåtgärder som kan genomföras. Enligt riksåklagarens bedömning kan ingripandet ha medfört ansvar för vållande till annans död eller åtminstone tjänstefel.

Länk till information om överprövning.

Presstjänsten

010-562 50 20