Åklagare förstärker polisen

Publicerad: 2017-03-16 07:29:00

Åklagare kommer att på olika sätt förstärka polisen, enligt det uppdrag som regeringen gav i februari. I några fall kommer åklagare att tillfälligt anställas inom Polismyndigheten.

Inom fyra av landets sju geografiska åklagarområden/polisregioner - Syd, Väst, Bergslagen och Mitt - kommer åklagare att anställas som polisiära förundersökningsledare. Det handlar om ett tiotal åklagare och den sammanlagda tidsperioden blir minst sex månader per polisregion.

Förutom anställningar, kommer åklagare inom samtliga polisregioner att på olika sätt bistå i de brottsutredningar som leds av poliser. Exempelvis inrättas en särskild utredningsgrupp i Öst som består av en polisiär förundersökningsledare, cirka sex utredande poliser och en åklagarresurs. Denna grupp ska under sex månader arbeta av mängdbrottsärenden som ännu inte avgjorts inom ett av lokalpolisområdena i regionen.

Inom samtliga områden kommer särskilda utredningsgrupper att arbeta av äldre ärenden. Exempel på ärenden som ska utredas, redovisas och avslutas är bedrägerier, brott i nära relationer, våldtäkter samt vålds- och sexualbrott mot barn.

Förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet

Presstjänsten 010-562 50 20