Rysk medborgare anställd på Bombardier i Sverige häktad

Publicerad: 2017-03-10 11:20:00

En rysk medborgare som är anställd på Bombardier i Sverige har i dag häktats vid Stockholms tingsrätt, misstänkt för grovt givande av muta.

Fleraanställda vid Bombardier misstänks ha varit i maskopi med företrädare för den azerbaijanska järnvägsmyndigheten i syfte att anpassa villkoren vid en upphandling efter Bombardiers önskemål. Trots att Bombardier låg på femte plats prismässigt så vann de upphandlingen 2013 då konkurrenter som hade bättre pris diskvalificerades av järnvägsmyndigheten i Azerbaijan. Bevisen, i form av e-postmeddelanden, säkrades ioktober 2016 vid en husrannsakan hos Bombardier i Sverige.

Mutmisstanken består i att de myndighetspersoner i Azerbaijan som samarbetade med Bombardier fått belöningar för att ha gynnat Bombardier i upphandlingen. Dessutom har en myndighetsanställds privata företag blivit en avtalspartner som fått vara med att lämna anbudet i ett konsortium tillsammans med Bombardier. Detta azerbaijanska bolag fick därigenom uppdrag värda minst 56 miljoner amerikanska dollar.

Målnummer 1282-17, Stockholms tingsrätt

Kammaråklagare Thomas Forsberg på Riksenheten mot korruption är tillgänglig per telefon för media i dag fredag 10 mars kl. 14-15.

Telefon: 010-562 53 68

Presstjänsten 010-562 50 20