Åklagare utreder skrotning av svenska fartyg i Indien

Publicerad: 2017-11-24 15:06:00

I media har det de senaste dagarna rapporterats om två svenskägda fartyg som transporteras för skrotning på en strand i Indien. Det kan handla om otillåten avfallstransport där själva fartygen utgör avfallet.

Eftersom det gäller svenska fartyg och svenska myndigheter är involverade (Naturvårdsverket och Transportstyrelsen) så har Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål beslutat att öppna ett ärende i Sverige.

- Syftet är att utreda om det finns underlag för att inleda en svensk förundersökning om otillåten avfallstransport, säger kammaråklagare Aino Pietilä som leder utredningen vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

KontaktKammaråklagare Aino Pietilä vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, telefon 010-562 55 03.

Presstjänsten010-562 50 20