Åklagarmyndighetens uppfattning om CBD-olja

Publicerad: 2017-11-21 09:32:00

SVT Väst har uppmärksammat frågan om så kallad CBD-olja. Med anledning av detta lämnar Åklagarmyndigheten följande kommentar.
Åklagarmyndighetens uppfattning om CBD-olja

Frågan om CBD-olja är att betrakta som narkotika bör, när det är lämpligt, prövas av Högsta domstolen. Åklagarmyndigheten inställning är att det finns övervägande skäl som talar för att olja som är producerad av industrihampa är att anse som narkotika om den innehåller THC, vilket är en narkotikaklassad substans.

- Frågan har dock ännu inte prövats av Högsta domstolen. Jag anser därför att det vore av vikt för ledning av rättstillämpningen med ett uttalande av Högsta domstolen om CBD-olja som är producerad av industrihampa är narkotika, säger riksåklagare Anders Perklev.

Myndighetens Utvecklingscentrum Stockholm följer rättsutvecklingen i syfte att finna mål som lämpar sig för en prövning i Högsta domstolen. En förutsättning är att det i ett sådant mål finns CBD-olja i beslag.

Presstjänsten010-562 50 20