Dom meddelas i mål om människohandel i Bergslagen

Publicerad: 2017-11-21 06:31:00

I dag tisdag kl 11 meddelar Örebro tingsrätt dom i mål om människohandel. En av åklagarna i målet kommer finnas tillgänglig för media på telefon för kommentarer från klockan 11.45.

Pressmeddelande från Åklagarmyndigheten 2017-08-18.

Målnummer i Örebro tingsrätt: 351-17

KontaktKammaråklagare Jenny Clemedtson, Internationella åklagarkammaren Stockholm, tillgänglig på telefon från kl 11.45.010-562 57 35

Presstjänsten010-562 50 20