Lägesrapport i ärende om mord i Demokratiska Republiken Kongo

Publicerad: 2017-11-15 10:06:00

Åklagaren ger en lägesrapport i ärendet där en svensk FN-medarbetare i mars 2017 mördades i Kongo-Kinshasa.

Den svenska förundersökningen om mordet på en svensk FN-medarbetare i Kongo-Kinshasa pågår alltjämt. För utredningen är uppgifter och vittnen som finns i Kongo av avgörande betydelse. Svensk polis och åklagare får inte vidta utredningsåtgärder, exempelvis förhöra vittnen, i Kongo, utan måste då begära hjälp från Kongo för att utföra åtgärden, så kallad rättslig hjälp.

Den svenska utredningen har sökt samarbete med Kongo. En framställan om rättslig hjälp gjordes den 27 april 2017 men har inte lett till att några uppgifter från utredningen lämnats från Kongos sida.

Det som har framkommit om den kongolesiska utredningen och rättegången är att den inte uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav och har uppenbara brister i väsentliga avseenden. Utredningsmaterialet utesluter inte att personer nära anknutna till regimen i Kongo är involverade i morden.

Det är med beaktande av dessa omständigheter för närvarande inte aktuellt för polis och åklagare att besöka Kongo.

- Den svenska utredningen har stora svårigheter med hänsyn till att den är helt beroende av bevisning som finns i Kongo och att samarbetet med Kongo inte fungerar, säger kammaråklagare Sara Nilsson som ansvarar för den svenska utredningen.

Utredningen fortsätter. Polis och åklagare försöker på olika sätt att få fram nya uppgifter som kan föra utredningen framåt. Det går för närvarande inte att bedöma om det i ett senare skede kan bli aktuellt att besöka Kongo.

KontaktKammaråklagare Sara Nilsson, 010-562 50 40

Presstjänsten, 010-562 50 20