Uttalande om #medvilkenrätt

Publicerad: 2017-11-16 14:12:00

I dag har ett 60-tal chefer inom Åklagarmyndigheten samlats vid ett chefsmöte och bland annat diskuterat #medvilkenrätt. Cheferna har enats kring ett uttalande.

"Vi har tagit del av uppropet #medvilkenrätt och berörts av vittnesmålen. Som chefer har vi ett stort ansvar för att motverka sådana oacceptabla beteenden. Vi ser allvaret i vad som nu har kommit fram. Vi ska lyssna och agera för allas rätt till personlig integritet. Som åklagare är det också vårt uppdrag att se till att de händelser som är brott blir hanterade för hela samhällets räkning."

Presstjänsten010-562 50 20