Arbetet mot krigsförbrytelser uppmärksammat

Publicerad: 2017-10-09 08:46:00

Human Rights Watch framhåller i en rapport Sverige och Tyskland som de enda två länder som lyckats lagföra för krigsbrott begångna i Syrien.

Flera länder i Europa har öppnat utredningar om allvarliga krigsbrott i Syrien, men endast i Sverige och Tyskland har personer åtalats och dömts för dessa brott, konstaterar organisationen Human Rights Watch i en ny rapport.

Båda länderna har strukturer som möjliggör framgångsrika utredningar och åtal mot svåra brott i Syrien, skriver man i rapporten. Det handlar i första hand om heltäckande rättsliga ramverk, väl fungerande specialenheter för krigsbrott och tidigare erfarenheter av att åtala sådana brott. Båda länderna har dock ställts inför svårigheter, såsom att den pågående konflikten inte medger tillträde till brottsplatserna. Istället har man fått söka andra vägar för att få information.

- Vi har under många år arbetat med specialiserade åklagare och poliser för att kunna hantera dessa svåra och viktiga ärenden på ett effektivt sätt. Det är det som krävs om man ska uppnå resultat, säger chefsåklagare Lise Tamm vid Internationella åklagarkammaren Stockholm.

Hittills har tre ärenden i Sverige och fyra ärenden i Tyskland lett till åtal och fällande domar. I det senaste svenska ärendet meddelades dom den 25 september 2017. En man åtalades och dömdes för folkrättsbrott som begicks i Syrien i januari 2014. Han stred för den syriska armén och poserade och lät sig fotograferas med döda eller svårt skadade personer

- För oss operativa åklagare är det väldigt positivt att vårt arbete för att lagföra krigsförbrytare uppmärksammas och erkänns. Vi ser fram emot att i detalj analysera rapporten från Human Rights Watch så att vi, i samarbete med polisen och andra aktörer, kan bli ännu bättre, säger kammaråklagare Henrik Attorps som var ansvarig åklagare i nämnda ärende.

- Att lagföra krigsförbrytelser har stor betydelse för landets möjligheter att kunna försonas och enas efter konfliktens slut. Att rättvisa skipas är en grundförutsättning för en bestående fred, säger Lise Tamm.

Länk till rapporten

Kontakt

Chefsåklagare Lise Tamm, 010-562 54 48

Kammaråklagare Henrik Attorps, 010-562 54 27