Åtal i ärende om grovt ocker i Norrköping

Publicerad: 2017-10-25 12:00:00

Kammaråklagare Johan Kjellsson har i dag lämnat in en stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt avseende ett åtal om grovt ocker i Norrköping.

Huvudmannen är en 54-årig man bosatt i Norrköping, som åtalas för grovt ocker i sju fall. En 37-årig medgärningsman åtalas för samma brott i två fall. En tredje person åtalas för medhjälp till grovt ocker i ett fall.

Åklagaren har även yrkat att cirka 9 miljoner kronor ska förverkas från huvudmannen. Det finns sedan tidigare en kvarstad om 7800000 kr mot huvudmannen i målet.

Åtalet handlar om att huvudmannen under 2012-2015 har ansökt om arbetstillstånd åt målsägandena som önskat komma till Sverige för att söka asyl eller uppehålla sig till följd av situationen i Syrien eller Irak. Arbetstillstånden har vilat på oriktiga uppgifter då syftet aldrig har varit att målsägandena skulle tillträda en anställning. För tillstånden har målsägandena betalat upp till 200000 kronor styck till gärningsmännen. Pengarna för tillstånden har till största delen överlämnats i form av kontanter. I vissa fall har medlen forslats till Sverige av medhjälpare till huvudmannen från Syrien eller Jordanien.

Samtliga åtalade förnekar brott.

Misstankarna avsåg vid tillslaget i november förra året organiserande av människosmuggling. Under förundersökningens gång har dock misstankarna omrubricerats till grovt ocker. Skälet till detta är att Högsta domstolen den 29 mars 2017 (mål nr Ö 130-17) fattade beslut i kvarstadsfrågan gällande 37-åringen. I beslutet kom Högsta domstolen fram till att det påstådda förfarandet inte var brottsligt som "organiserande av människosmuggling" då det var fråga om formellt sett giltiga tillstånd. Högsta domstolen var oenig i sitt beslut.

Beslutet från Högsta domstolen hindrar inte att förfarandet är brottsligt enligt andra bestämmelser. Utredningen har därför parallellt i avvaktan på Högsta domstolens beslut och därefter bedrivits som misstanke om grovt ocker.

Ocker är en bestämmelse i brottsbalken, som i det här fallet innebär att huvudmannen och medgärningsmannen har tagit för mycket betalt för den tjänst som utförts åt målsägandena. Dessa har betalat höga summor för att de har befunnit sig i en utsatt situation genom vistelse i Syrien eller annan oroshärd.

De flesta av målsägandena har i nära anslutning till sin inresa till Sverige ansökt om och beviljats asyl. De är inte misstänkta för brott.

Bevisningen i målet består av uppgifter från målsägandena, vittnen och telefonavlyssning som ägt rum under del av 2016 samt annan skriftlig bevisning.

Kammaråklagare Johan Kjellsson vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm:

- Målet handlar om ett fenomen där personer i synnerligen prekära lägen utnyttjas av personer som missbrukar arbetstillstånd och förmås att betala mycket höga summor för att lagligt ta sig till Sverige.

- Det är angeläget att samhället reagerar mot denna typ av vinstgivande brottslighet och det är ett tämligen unikt åtal som nu underställs Norrköpings tingsrätts prövning.

Rättegången beräknas pågår under drygt 15 dagar. Det är ännu inte bestämt när huvudförhandling kommer att äga rum. Stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten i Norrköping. Målnummer B 2856-16

Åklagarmyndighetens presstjänst010-562 50 20