Överklagande av dom i Bombardierärendet

Publicerad: 2017-10-25 10:16:00

Riksenheten mot korruption har i dag överklagat Stockholm tingsrätts frikännande dom mot en anställd inom Bombardierkoncernen.

En anställd inom Bombardierkoncernen åtalades i augusti för grovt givande av muta. Ärendet gäller en offentlig upphandling av ett signalsystem till järnvägen i Azerbajdzjan. Stockholms tingsrätt friade mannen.

Tingsrätten har, i likhet med åklagarnas påstående, konstaterat att förmånen till den offentliga tjänstemannen vid järnvägsmyndigheten i Azerbajdzjan har bestått av förväntade intäkter om 100 miljoner US dollar med åtföljande vinstmöjligheter till ett privat bolag som tjänstemannen haft en koppling till. Tingsrätten anser inte att förmånen har varit otillbörlig.

- Kärnfrågan i målet är om den aktuella förmånen kan anses vara otillbörlig eller inte. Bedömningen bör vara om förmånen objektivt sett har haft förutsättningar att påverka tjänstemannens utförande av sitt arbete eller om den kan uppfattas som en belöning för hur hans uppgifter utförts.

Kammaråklagarna Thomas Forsberg och Staffan Edlund vid Riksenheten mot korruption har i dag överklagat domen eftersom de anser att tingsrätten vid bedömningen av denna fråga gjort en felaktig rättslig bedömning av straffbestämmelsen.

Överklagandet är inlämnat till Svea hovrätt i Stockholm. Tingsrättens målnummer: B 1282-17

Kontakt:

Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption, 010-562 53 68. Tillgänglig i dag onsdag 25 oktober kl. 14-15.

Presstjänsten 010-562 50 20