Förundersökning om vållande till annans död läggs ned men förundersökning om tjänstefel fortsätter

Publicerad: 2017-09-05 11:24:00

Åklagare lägger delvis ned utredningen i ett ärende där en man avled på ett sjukhus i Västerås i samband med ett polisingripande. Det går inte att bevisa att poliserna orsakat mannens död. Däremot fortsätter en förundersökning om tjänstefel.

En förundersökning inleddes i december 2014 om tjänstefel med anledning av att en person avlidit i samband med ett polisingripande på ett sjukhus i Västerås. Förundersökningen lades ned i april 2015, men på grund av att nya uppgifter framkommit återupptogs utredningen i oktober 2015, med brottsrubriceringen vållande till annans död. Även den andra förundersökningen lades ned, i april 2016. Beslutet begärdes överprövat av högre åklagare, som dock beslutade att inte ändra den första åklagarens beslut.

I december 2016 begärde riksåklagaren in handlingarna i ärendet, bland annat med anledning av uppgifter som framkommit i media. Riksåklagaren beslutade i maj 2017 att förundersökningen skulle återupptas och lämnade över ärendet till Särskilda åklagarkammaren, där chefsåklagare Håkan Roswall har bedrivit utredningen. Han har nu beslutat att lägga ned förundersökningen gällande vållande till annans död eftersom det inte finns anledning att anta att brott har begåtts av de utpekade poliserna.

- Det finns flera olika var för sig tänkbara förklaringar till att personen dog. Därför har jag beslutat att lägga ned ärendet om vållande till annans död. Däremot har jag öppnat två ärenden där två poliser är misstänkta för tjänstefel i ärendet. Den förundersökningen pågår, säger Håkan Roswall.

Beslutet

Tidigare pressmeddelande 2017-05-03

Presstjänsten010-562 50 20