Gemensamt uttalande om it-säkerhetsåtgärd

Publicerad: 2017-09-20 16:25:00

Med anledning av medieuppgifter om beslut om it-säkerhetsåtgärd vill Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt kommentera enligt följande:

It-direktören, tillika it-säkerhetschefen på Åklagarmyndigheten har beslutat att visst utredningsmaterial som Ekobrottsmyndigheten i dag lagrar i Åklagarmyndighetens nät ska flyttas till särskilda lagringsmedia i ett separat nätverk.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten prövar återkommande frågor om it-säkerhet. En granskning strax före sommaren medförde att Åklagarmyndighetens it-säkerhetschef gjorde bedömningen att det av it-säkerhetsskäl var motiverat att flytta delar av Ekobrottsmyndighetens material till ett eget nät. Det finns ingenting som tyder på att information har kommit i orätta händer. Men när det handlar om it-säkerhet tillämpas försiktighetsprincipen.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har länge varit överens om att utredningsinformationen bör flyttas ut till en separat lagringsyta, däremot har myndigheterna gjort olika bedömningar när det gäller den nu aktuella tidsplanen. Det är dock en fråga som slutligt måste avgöras av den som är it-säkerhetsansvarig.

Flytten avser bara vissa informationsmängder. Även fortsatt kommer Ekobrottsmyndigheten att samutnyttja många av Åklagarmyndighetens it-tjänster, exempelvis it-stödet för åklagarfunktionen.

Flytten av informationen sker i samarbete mellan de båda myndigheternas it-avdelningar. Åklagarmyndighetens it-avdelning kommer att ställa alla tillgängliga resurser till förfogande för att stödja Ekobrottsmyndigheten i arbetet med flytten av materialet.

Myndigheterna kommer att gemensamt arbeta för att hitta en långsiktig lösning som såväl tillgodoser it-säkerhetskraven som de särskilda behov som Ekobrottsmyndigheten har.

Åklagarmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten

Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20

Ekobrottsmyndighetens presstjänst 070-250 44 29