Stora mängder beslag av narkotika i Uppsala kopplat till internetförsäljning

Publicerad: 2018-04-11 10:11:00

I en omfattande förundersökning i Uppsala har 770000 narkotikaklassade tabletter och annan narkotika tagits i beslag. Två personer är häktade misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Åklagarna finns tillgängliga i eftermiddag för media.

Den 25 december 2017 påträffas en man i Gottsunda i Uppsala när han postar ett stort antal brev med totalt cirka 4000 narkotikaklassade tabletter. Den gripne mannen anhålls av åklagare samma kväll. Flera beslut om husrannsakan verkställs men inga ytterligare fynd av narkotika görs inledningsvis.

Den 27 december sker ett genombrott i utredningen.

- Genom utomordentligt polisarbete kan husrannsakan göras i en bostad, där polisen påträffar ett stort antal väskor som är fyllda med totalt 485000 narkotikaklassade tabletter av flertalet olika preparat. Bostaden bedöms användas uteslutande för att lagra och paketera narkotikaförsändelser, säger förundersökningsledare Michael Ehrencrona. Den anhållne mannen häktas och vid ännu en husrannsakan påträffas väskor med ytterligare cirka 275000 narkotikaklassade tabletter av olika preparat.

Beslagen av narkotika i ärendet uppgår sammantaget till cirka 770000 narkotikaklassade tabletter och icke oansenliga mängder av annan narkotika. Gatuvärdet på narkotikan i beslag uppskattas till mellan 20 och 30 miljoner kronor. Ytterligare en misstänkt person häktas på åklagarens begäran av Uppsala tingsrätt den 12 januari 2018. Utredningsläget Polisen har lyckats koppla fynden av narkotika till en internetsida som bedrivit mycket omfattande försäljning av narkotika via internet. Försäljningen har omsatt mångmiljonbelopp.

Uppsalapolisen har från ärendets inledning kraftsamlat och satt ihop ett utredningsgrupp innehållande poliser med specialistkompetens inom behövliga områden som ställts till förundersökningsledarens förfogande. Även polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) är inkopplat och assisterar utredningsgruppen med ovärderlig expertkompetens.

Kontakt Åklagarkammaren i Uppsala: Kammaråklagare, förundersökningsledare Michael Ehrencrona 010-562 68 04

Assistentåklagare, biträdande förundersökningsledare Arash Zavosh 010-562 54 32

Åklagarna finns tillgängliga för media onsdagen den 11 april klockan 13-16.