Narkotikamål överklagas till Högsta domstolen

Publicerad: 2018-08-27 08:53:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en kurirs smuggling av 775 kg narkotika till landet ska leda till en strängare påföljd än fängelse i sju år.

En person åtalades för synnerligen grov narkotikasmuggling för att ha fört in drygt 775 kg narkotika till Sverige från Nederländerna. Narkotikapartiet bestod av ca 6 kg kokain, 130 kg amfetamin, 5 kg ecstasy och 635 kg cannabis. Mannen uppträdde som "kurir" och förde narkotikan till Sverige i en lastbil från Nederländerna. Åklagaren menade att brottet skulle bedömas som synnerligen grovt, eftersom gärningen avsett en mycket stor mängd narkotika och ingått som ett led i en organiserad verksamhet med syfte att bedriva omfattande handel med narkotika.

Straffbestämmelsen om synnerligen grov narkotikasmuggling infördes den 1 juli 2016. Straffskalan är fängelse i lägst sex och högst tio år.

Den tilltalade dömdes av hovrätten för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i sju år.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade till ett längre fängelsestraff än sju år. Mål med stora mängder narkotika förekommer relativt ofta. Enligt riksåklagaren råder det oenighet i domstolarna om hur stor mängd narkotika som ska kunna ge mer än sju års fängelse. En prövning av Högsta domstolen av påföljdsfrågan i detta mål vore därför av stor vikt för en rättvis och enhetlig rättstillämpning.

Länk till överklagandet.

Kontakt

Tf. vice riksåklagare Hedvig Trost 010-562 50 26