Åtal väcks för förberedelse till terroristbrott och brott mot finansieringslagen - korrigerad

Publicerad: 2018-12-27 12:05:00

Sex personer åtalas i dag vid Solna tingsrätt.

Åtalet för tre av de åtalade avser förberedelse till terroristbrott bestående i misstankar om att de tre personerna har skaffat och förvarat stora mänger kemikalier och annan utrustning i avsikt att bland annat döda och skada andra människor. Om terroristbrottet hade fullbordats hade det allvarligt kunnat skada Sverige. Alla sex åtalas även för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, finansieringslagen. Åtalen i den delen avser misstankar om att pengar som skickats från Sverige av de sex åtalade personerna till utländska mottagare, har gjorts tillgängliga för Islamiska Statens verksamhet utomlands. Alla åtalade förnekar samtliga terroristrelaterade brott. Därutöver omfattar åtalet vissa i sammanhanget mindre allvarliga brott.

De misstänkta brotten har begåtts i Strömsund, Jämtland, och olika platser i Stockholmsområdet.

Fem av de sex personerna är häktade.

Åklagare vid Riksenheten för Säkerhetsmål har lett förundersökningen. Ärendet har utretts vid Säkerhetspolisen.

Huvudförhandlingen väntas kunna börja den 7 januari och kunna avslutas i början av februari 2019.

Målnummer i Solna tingsrätt är B 3678-18.

Åklagaren, chefsåklagaren Per Lindqvist, har inte möjlighet att vara tillgänglig för media före rättegången.