Kvinnors vittnesmål viktiga vid krigsbrott

Publicerad: 2018-12-10 09:55:00

I dag delas Nobels fredspris ut till Nadia Murad och Denis Mukwege för deras arbete med att få ett slut på användning av sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. I Sverige finns krigsbrottsåklagare som har utbildats särskilt i att utreda dessa brott.

I dag delas Nobels fredspris ut till Nadia Murad och Denis Mukwege för deras arbete med att få ett slut på användningen av sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. På Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet arbetar åklagare med särskild inriktning på att utreda krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Sverige bedriver också ett nära samarbete med andra europeiska länder för att utreda och lagföra förövare som kan befinna sig inom EU.

- Vi delar ordföranden i Nobelkommitténs budskap om att kvinnor som används som ett vapen i konflikter behöver skydd och att deras förövare måste ställas till svars. Det är av stor vikt att dessa frågor uppmärksammas och även att det blir känt att vi i Sverige kan åtala för dessa brott, oavsett var de är begångna, säger chefsåklagare Lise Tamm.

Att utreda sexuellt våld i väpnade konflikter kräver särskild kompetens - både för att upptäcka brotten och för att de ska kunna utredas. De svenska krigsbrottsåklagarna, som har utbildats särskilt i att utreda sexuellt våld i väpnade konflikter, menar att det är mycket viktigt att även kvinnliga målsägare kommer till tals i utredningar om krigsförbrytelser och andra internationella brott.

- Vi tror att det fortfarande finns förövare och offer i Europa som vi inte har kännedom om. Kvinnors vittnesmål är oerhört betydelsefulla, både för att belysa eventuellt sexuellt våld men också för att påvisa de fulla konsekvenserna av de mest allvarliga brotten som svensk och internationell rättsordning känner. De här utredningarna är komplicerade och kräver tålamod men ambitionen är hög i Sverige, säger kammaråklagare Reena Devgun som är samordnare för Sveriges krigsbrottsåklagare.

Har du information som du vill lämna till svenska myndigheter, kontakta polisen, se https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/krigsbrott/

Kontakt

Chefsåklagare Lise Tamm, 010-562 54 48

Kammaråklagare Reena Devgun, 010-562 57 62