Förlängd åtalstid begärd i ärende med läkare

Publicerad: 2018-02-22 08:14:00

Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för bland annat sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott.

Åklagaren har begärt förlängning till den 8 mars 2018. Utredningen fortskrider och styrkan i de aktuella misstankarna har inte förändrats. Det råder förundersökningssekretess i ärendet.

Åklagaren har i nuläget inte några nya uppgifter att lämna i ärendet utöver det som har kommunicerats tidigare.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17003-17

Presstjänsten010-562 50 20