Lägesrapport om överfallsvåldtäkterna i Malmö november-december 2017

Publicerad: 2018-02-13 09:35:00

I fallet om anmälan om grov våldtäkt den 28 december 2017 på Serenadgatan i Malmö har åklagaren i dag beslutat att lägga ned förundersökningen eftersom något brott inte har ägt rum.

Den bevisning som finns i ärendet i form av teknisk bevisning samt vittnesförhör har inte gett stöd för kvinnans berättelse om vad som skulle ha hänt. När kvinnan i förhör har konfronterats med detta har hon medgett att hon lämnat osanna och felaktiga uppgifter till polisen. Kvinnan har berättat att hon inte utsatts för en överfallsvåldtäkt vid den aktuella tidpunkten. Utredningen har i övrigt visat att en våldtäkt inte har hänt, skriver kammaråklagare Lena Körner vid Malmö åklagarkammare i beslutet.

Kvinnan har delgetts misstanke om falskt larm.

Samarbete med gärningsmannaprofilgruppen har skett i detta ärende.

De andra våldtäktsärendena påverkas inte av detta beslut, utan förundersökningarna bedrivs på samma sätt som tidigare.

Då förundersökningssekretess föreligger kommer inte några ytterligare uppgifter att lämnas av åklagaren om det aktuella beslutet.

Presstjänsten 010-562 50 20