Två män åtalade för grovt vållande till annans död i åtta fall i samband med nätdroger

Publicerad: 2018-02-27 10:20:00

Åklagare har i dag lämnat in ett åtal som gäller internetförsäljning av varianter av fentanyl, så kallade fentanylanaloger, som lett till att åtta personer dött av förgiftning. Det är mycket ovanligt att någon åtalas för grovt vållande till annans död genom drogförsäljning.

- Fentanylanaloger är i dag lagliga tills det är för sent. Vi vill få stopp på det här innan fler dör, säger Åsa Torlöf, utredare Polisen Region Stockholm.

Under sommaren och hösten 2016 såldes vissa fentanylanaloger, som då inte var klassade som narkotika eller hälsofarlig vara, till unga personer via internet. Åtta personer dog av förgiftning i Mullsjö, Hörby, Motala, Orsa, Ale, Halmstad, Åre samt Enskede i södra Stockholm. Två män som är 23 och 34 år gamla, hemmahörande i Stockholmsområdet, åtalades i dag.

- Fentanyl och dess varianter är giftiga och svårdoserade och därför mycket farliga. Den som säljer fentanylanaloger har ett särskilt ansvar som innebär att det ställs höga krav på aktsamhet. Kraven är desamma oavsett om preparatet vid försäljningstidpunkten är klassad som narkotika/hälsofarlig vara eller inte, säger kammaråklagare Tomas Malmenby på Söderorts åklagarkammare i Stockholm.

Det tar en viss tid från det att en ny fentanylanalog kommer ut på marknaden till dess att analogen klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. Det utnyttjas av de som säljer. De fentanylanaloger som åtalet gäller är numera klassade som narkotika. De flesta fentanylanaloger är dock inte klassade som narkotika eller hälsofarlig vara.

"Dramatisk ökning av dödsfall"

Rättsmedicinalverket kan i sina dödsfallsutredningar tidigt upptäcka förekomst av missbruksmedel som kan vara livsfarliga och har rutiner för att tidigt ge polisen information om utvecklingen av nya droger.

- Under de senaste åren har vi sett en dramatisk ökning av dödsfall orsakade av nätdroger besläktade med läkemedlet fentanyl, säger Robert Kronstrand, professor i toxikologi och forskningsstrateg vid Rättsmedicinalverket.

Försäljningen av fentanylanalogerna sker i princip uteslutande på internet, genom öppna svenska webbsidor som är enkelt åtkomliga för gemene man.

- Vi har följt de här sidorna och identifierat personer som ligger bakom verksamheterna, säger Stewe Alm på underrättelsesektionen vid Polisen nationella operativa avdelning.

Nationella avdelningen har sedan 2015 initierat eller biträtt i ett tiotal olika ärenden som rört försäljning av fentanylanaloger och bland annat initierat det ärende i Stockholm som det i dag väcks åtal för.

Målnummer Södertörns tingsrätt: B 13806-16

Presstjänsten010-562 50 20