Två personer åtalade för att ha drivit fildelningstjänst

Publicerad: 2018-02-28 10:11:00

Onsdag den 28 februari väcktes åtal i Patent- och marknadsdomstolen för upphovsrättsintrång. Två män, som ursprungligen kommer från Jönköping, misstänks för att ha administrerat fildelningstjänsten rarat.org. Rarat.org har under flera år olovligen tillgängliggjort filmer för allmänheten. Åtalet omfattar ett tillgängliggörande av 113 filmer under perioden mars 2013 – februari 2016.

Onsdag den 28 februari väcktes åtal i Patent- och marknadsdomstolen för upphovsrättsintrång. Två män, som ursprungligen kommer från Jönköping, misstänks för att ha administrerat fildelningstjänsten rarat.org. Rarat.org har under flera år olovligen tillgängliggjort filmer för allmänheten. Åtalet omfattar ett tillgängliggörande av 113 filmer under perioden mars 2013 - februari 2016.

Verksamheten finansierades genom donationer, huvudsakligen med kryptovalutan Bitcoin. I åtalet yrkas att 15 000 kr och värdet av 7.6 Bitcoin ska förverkas som utbyte (vinning) av upphovsrättsbrott. Detta innebär att åklagaren begär att domstolen ska förklara att vinsten som uppkommit genom brotten ska tillfalla staten.

Utöver detta förväntas målsägandebolagen yrka skadestånd för skälig ersättning och annan skada som brotten orsakat dem. Målsägandebolagen företräds i rättegången av Rättighetsalliansen Europa AB.

- Sidan rarat.org lades ned frivilligt den 2 november 2016. Detta skedde i samband med att en av de misstänkta frihetsberövades i ärendet, säger kammaråklagare Anna Ginner.

Förundersökningen har letts av kammaråklagare Anna Ginner vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Patent- och marknadsdomstolens målnummer: B 14042-16

Kontakt:

Kammaråklagare Anna Ginner, är tillgänglig på telefon idag fram till klockan 15.00, Telefon: 010-562 57 61

Presstjänsten010-562 50 20