Åklagare yrkar på företagsbot för branden i Västmanland 2014

Publicerad: 2018-01-26 08:22:00

Åklagaren har i dag begärt att Västmanlands tingsrätt ska döma uppdragsgivaren och entreprenören att betala 5 miljoner kronor vardera i företagsbot för den stora branden i Västmanland sommaren 2014.

Den 31 juli 2014 uppstod en skogsbrand i Västmanland i samband med ett markberedningsarbete på ett hygge. Branden kom slutligen att omfatta ett ca 150 kvadratkilometer stort område, där skog, bebyggelse och annan egendom till mycket stora värden förstördes.

Kammaråklagare Christer Sammens begär nu att Västmanlands tingsrätt ska döma både uppdragsgivaren Stora Enso Skog AB och uppdragstagaren MB Skog AB att betala 5 miljoner kronor vardera i företagsbot för brottet allmänfarlig vårdslöshet. Enligt åklagarens så kallade särskilda talan har de båda företagen av oaktsamhet vållat branden, eftersom markberedningsarbeten inte borde ha utförts med hänsyn till vädret och andra omständigheter. I vart fall borde man ha sett till att det fanns brandvakt och tillräcklig släckningsutrustning när man nu utförde arbetet.

Målnummer i Västmanlands tingsrätt: B 4839-14

Kammaråklagare Christer Sammens, 010-562 68 36, är tillgänglig på telefon fredag den 26 januari från klockan 15.

Presstjänsten010-562 50 20