Chaufför åtalas efter bussolycka i Sveg - uppdaterad

Publicerad: 2018-05-30 07:02:00

Den busschaufför som körde 58 passagerare när en olycka inträffade i Sveg 2 april 2017 åtalas för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Tre personer omkom i olyckan och flera skadades. Åklagaren finns tillgänglig för media i dag.

Orsaken till olyckan beror inte på vägens beskaffenhet eller standard, vädret eller att det varit något tekniskt fel på bussen. Polisens utredning visar att olyckan beror på ett felaktigt manövrerande från chauffören som medfört att han oavsiktligt kört av vägen.

- Utredningen visar att chaufförens koncentration och vaksamhet har varit sänkt på grund av svår sömnighet, även om det inte säkert kan fastslås att insomnande ägt rum vid olyckan, säger kammaråklagare Mikael Bäckström som är förundersökningsledare.

Busschauffören nekar till anklagelserna.

Polis och åklagare har arbetat med förundersökningen parallellt med Statens haverikommission, som också bedrivit en utredning.

Därför åtalas inte bussbolagetDet finns ingen misstanke om att busschauffören brutit mot reglerna om kör- och vilotid. Bussbolaget som är chaufförens arbetsgivare, har planerat resan så att den ska rymmas inom ramen för vad lagstiftningen anger om kör- och vilotid samt arbetstid. Även om marginalerna varit små så ryms planeringen av den aktuella körningen inom vad reglerna anger. Bussbolaget har alltså följt vad lagstiftningen anger.

Det finns ingen misstanke om att det funnits något fel på bussen som orsakat olyckan.

Ingen ställs till ansvar för bristande bältesanvändningEnligt 4 kap 10 c § trafikförordningen (1998:1276) ska föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under 15 år använder de bilbälten som finns. Vissa av ungdomarna hade fyllt 15 år, medan andra var 14, vilket innebär att busschaufförens och ledarnas ansvar i formell mening endast omfattar de ungdomar som ännu inte fyllt 15 år. Utredningen visar att chauffören uppfattat att ledarna åtagit sig att informera ungdomarna om bilbältena, vilket ledarna även gjort genom att uppmana dem att använda bilbältena. Åtgärden bedöms tillräcklig och det finns därför inte anledning att misstänka någon för brott mot bestämmelsen.

Totalt omfattas 36 skadade passagerare av åtalet för vållande till kroppsskadaDe passagerare som klarat sig utan eller med lindriga skador har inte bedömts vara målsägande, eftersom vållande till kroppsskada enligt 3 kap 8 § brottsbalken förutsätter att skadorna inte är ringa.

Målnummer i Östersunds tingsrätt B 991-17.

Förhandlingsplan är ännu inte utsatt av tingsrätten.

KontaktKammaråklagare Mikael Bäckström finns tillgänglig för media per telefon i dag onsdag 30 maj 10-12 och 13-15, 010-562 65 08.

Presstjänsten010-562 50 20