Dom meddelas i terroristbrottärende på Drottninggatan - uppdaterad

Publicerad: 2018-05-23 07:46:00

Torsdag den 7 juni klockan 13 meddelar Stockholms tingsrätt dom i ärendet där en man är åtalad misstänkt för terroristbrott på Drottninggatan den 7 april 2017. Åklagaren finns tillgänglig per telefon för att kortfattat kunna kommentera domen den 7 juni.
Dom meddelas i terroristbrottärende på Drottninggatan - uppdaterad

Stockholms tingsrätt B 4708-17

Kontakt

Vice chefsåklagare Hans Ihrman finns tillgänglig per telefon klockan 14-15 torsdag 7 juni.

Media som vill ha en mer fördjupad analys per telefon av domen kan få det på tisdag den 12 juni. Kontakta i så fall presstjänsten 010-562 50 20, [email protected] för att boka en tid.

Presstjänsten010-562 50 20