Förundersökning i våldtäktsärende nedlagd

Publicerad: 2018-05-31 12:37:00

Åklagaren har beslutat att lägga ned förundersökningen där en polisman var anmäld för våldtäkt på en kvinna. Det går inte att bevisa att polismannen gjort sig skyldig till brott. Åklagaren finns tillgänglig för media i eftermiddag.

Sedan den misstänkta våldtäkten anmäldes den 19 februari 2018 har polis och åklagare vidtagit ett stort antal utredningsåtgärder.

- Brottsplatsundersökning är genomförd, en rättsmedicinsk kroppsundersökning av målsäganden och misstänkt har gjorts och vi har inhämtat sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum avseende biologiska spår. Dessutom har flera personer hörts. Ord står mot ord om vad som hände vid tillfället och i avsaknad av tillräcklig stödbevisning kan inte en fällande dom förväntas. Jag har därför beslutat att lägga ned förundersökningen, säger chefsåklagare Elisabeth Brandt vid Särskilda åklagarkammaren.

Kontakt

Chefsåklagare Elisabeth Brandt är tillgänglig för media per telefon i dag torsdag 31 maj 15-16, 010-562 55 94.

Presstjänsten010-562 50 20