Förundersökning om tjänstefel inledd

Publicerad: 2018-05-29 17:17:00

Åklagare har inlett en förundersökning kopplad till det uppmärksammade Playamålet. Förundersökningen riktas inte mot någon person, utan är inledd för att åklagaren ska kunna vidta utredningsåtgärder.

- Den 17 april inkom en anmälan om påstått tjänstefel. För att jag ska kunna bedöma anmälan måste jag hämta in en stor mängd material för genomgång. Därför har jag öppnat en förundersökning, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren.

Någon tidplan för hur länge förundersökningen kommer att pågå finns inte. Några ytterligare upplysningar har inte åklagaren att lämna. När det finns information i ärendet kommer den att kommuniceras via pressmeddelande.

Mer om Särskilda åklagarkammaren

Presstjänsten010-562 50 20