Överklagandena i det så kalladeFittjafallet återkallas

Publicerad: 2018-05-23 07:06:00

Åklagaren har i dag återkallat överklagandena av Södertörns tingsrätts dom i det så kallade Fittjafallet avseende grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt. Polisens undersökning av innehållet i telefoner, som pågått in i det sista för att hitta en eventuell film som skildrar de påstådda brotten, har varit resultatlös.

- Min bedömning är att hovrätten på den bevisning som nu finns, inte kommer att ändra tingsrättens friande dom. Jag har därför återkallat överklagandena, säger kammaråklagare Markus Hankkio.

Södertörns tingsrätts dom 2017-12-19 i mål nr B 8127-17.

Kontakt

Åklagaren finns tillgänglig för frågor från media onsdag den 23 maj mellan kl. 14.30 och 14.50 på 010-56273 28.