Fortsatt handläggning av ett resningsärende

Publicerad: 2018-03-22 11:37:00

I går onsdag meddelade Högsta domstolen att de beviljar resning för en man som tidigare dömts för mord. Ärendet kommer att tas upp till ny prövning i Svea hovrätt. Här följer en beskrivning av den fortsatta processen.

Riksåklagaren har beslutat att ärendet ska fortsätta handläggas av en åklagare på Södertörns åklagarkammare. Enligt Åklagarmyndighetens rutiner ska resningsärenden handläggas av en ny åklagare som arbetar på en annan åklagarkammare än den som tidigare hade ärendet.

Högsta Domstolens beslut innebär att målet ska tas upp i Svea hovrätt och att hovrätten ska göra en ny prövning av frågan om mannen har begått brottet. Den åklagare som tilldelas ärendet kan alltså inte lägga ned åtalet. Åklagaren kan i domstolsförhandlingen ange om hon eller han anser att den tidigare domen ska ändras eller inte. Högsta domstolen har i sitt beslut angett att det finns synnerliga skäl till en ny prövning i hovrätten, eftersom den dömda mannen i sin resningsansökan har presenterat ny bevisning i form av en rekonstruktion. Man konstaterar också att det funnits brister i den tidigare utredningen. Högsta domstolen har alltså inte tagit ställning i sak.

I januari 2018 tillstyrkte riksåklagaren resning för mannen eftersom det, enligt riksåklagarens bedömning är sannolikt att hovrätten hade frikänt mannen om de nya omständigheterna hade varit kända för domstolen. Den fortsatta handläggningen av ärendet kommer att göras av kammaråklagare Ida Arnell på Södertörns åklagarkammare.

-Jag ska nu gå igenom allt material, vilket beräknas ta ett par veckor. Under denna tid kommer jag inte att kommentera ärendet, säger kammaråklagare Ida Arnell.

Riksåklagaren är den som hanterar resningsärenden i Högsta domstolen. Resningsärenden i tings- och hovrätter handläggs på en åklagarkammare.

Länk till Högsta domstolens pressmeddelande den 21 mars 2018

Länk till Åklagarmyndighetens pressmeddelande den 12 januari 2018

Presstjänsten010-562 50 20