Överklagande till Högsta domstolen om narkotikabrott

Publicerad: 2018-03-27 08:18:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är att anse som narkotika.

En person åtalades för narkotikabrott för att i överlåtelsesyfte ha innehaft drygt tre kg DMT, som är narkotika. Materialet utgjordes av pulver och torkade växtdelar från bland annat växten Mimosa hostilis. Dessa växter är inte narkotikaklassificerade, men innehåller naturligt det narkotikaklassade ämnet DMT.

Tingsrätten ansåg att det aktuella materialet var narkotika medan hovrätten fann att så inte var fallet och ogillade åtalet.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska döma den tilltalade för narkotikabrott. Enligt riksåklagaren har materialet varit avdelat i doser och är därför en beredning som enligt FN:s psykotropkonvention och den svenska narkotikastrafflagen ska utgöra narkotika.

Enligt riksåklagaren har olika bedömningar gjorts av domstolarna när det gäller frågan om portionsförpackningar med pulver och torkade växtdelar från icke narkotikaklassificerade växter som innehåller ett narkotikaklassificerat ämne ska anses som narkotika eller inte. Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet därför skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

Överklagandet (pdf, öppnas i nytt fönster)

KontaktByråchef Hedvig Trost, 010-562 50 26

Presstjänsten010-562 50 20