Uppdatering om uppmärksammat mordärende i Arvika

Publicerad: 2018-03-20 15:09:00

I den återupptagna förundersökningen om mordet på en pojke i Arvika 1998 har det hållits förhör med en man som vid tidpunkten för brottet var under 15 år. Utredningen gällande honom är nu nedlagd med motiveringen att den inte ger mer. Han är därför att anse som oskyldig och utredningen såvitt avser hans identitet omfattas av sekretess.

Mannen är hörd i den tidigare utredningen, men nu fanns behov att förhöra honom igen. Omständigheterna gjorde att beslut fattades om att han skulle förhöras i egenskap av misstänkt för brott. Det innebär att han har rätt till juridiskt biträde enligt lagen om unga lagöverträdare. Det juridiska biträdet närvarade vid förhöret.

Någon ytterligare information eller kommentar kring vad som framkommit vid förhöret eller vad som har lett fram till beslutet att hålla förhör med honom kan för närvarande inte lämnas utan lämnas först i samband med att beslut angående utredningen meddelas.

Beslut om hela utredningen kommer i nästa vecka, då åklagaren kommer att bjuda in till pressträff. När tidpunkt är fastställd skickas pressinbjudan ut.

Innan pressträffen har åklagaren inga ytterligare upplysningar att lämna.

Pressmeddelande 8 maj 2017 då förundersökningen återupptogs

Presstjänsten010-562 50 20