Åklagare i Karlskrona jävig

Publicerad: 2018-11-20 10:27:00

Åklagaren har åtalat en politiker i Karlskrona för hets mot folkgrupp. Efter att politikern begärt prövning av åtalsbeslutet och anmält åklagaren för jäv har högre åklagare nu beslutat att åtalsbeslutet ska stå kvar, men att åklagaren inte får fortsätta att handlägga ärendet.

- Åtalet kommer att prövas av tingsrätten. Det är en bedömningsfråga om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. Det finns utrymme för olika ställningstaganden utan att det ena kan sägas vara mer riktigt än det andra. Därför har jag inte ändrat åtalsbeslutet, säger överåklagare Mats Svensson.

Frågan om jäv handlar om delningen av en film på Facebook är en omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till åklagarens opartiskhet.- Det är viktigt att först påpeka att delningen av filmen är en privatsak. Åklagarmyndigheten får inte lägga sig i vilka åsikter de anställda har eller hur de använder sin yttrandefrihet, fortsätter överåklagare Mats Svensson. Överåklagaren gör också bedömningen att åklagaren hanterat ärendet på ett professionellt och opartiskt sätt och att något jäv inte förelegat i subjektiv mening.-Däremot kan jag konstatera att innehållet i den delade filmen är sådant att det skulle kunna tolkas som om åklagaren genom delningen har gjort ett politiskt ställningstagande som innebär att Sverigedemokrater på ett generellt plan är rasister, säger Mats Svensson. Bedömningen i beslutet är därför att åklagaren är jävig. Vid en objektiv betraktelse måste åklagarens delning av den aktuella filmen anses utgöra en särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till åklagarens opartiskhet i målet. Det framgår också av beslutet att detta en uppfattning som åklagaren och hennes närmaste chefer delar.Vilken åklagare som tar över den fortsatta handläggningen av ärendet ska bestämmas av kammarchefen på Åklagarkammaren i Karlskrona.KontaktÖveråklagare Mats Svensson, Utvecklingscentrum Malmö, finns tillgänglig för kommentarer på telefon 010-562 60 50 fram till kl.16 i dag tisdag.

Presstjänsten010-562 50 20