Med anledning av medieuppgifter om åklagare i Karlskrona

Publicerad: 2018-11-19 09:57:00

För närvarande förekommer uppgifter i medierna om att en åklagare i Karlskrona, som anmälts för jäv, skulle ha mottagit hot.

Åklagarmyndigheten kommenterar aldrig enskilda åklagares säkerhet - av bland annat säkerhetsskäl. Myndigheten kan därför varken bekräfta eller dementera de uppgifter som förekommit. Generellt har myndigheten ett omfattande systematiskt säkerhetsarbete, som syftar till att minimera både strukturella och enskilda säkerhetsrisker.

Presstjänsten010-562 50 20