Status i ärende om Alingsås kommun

Publicerad: 2018-11-06 10:04:00

En förundersökning har inletts om trolöshet mot huvudman respektive falsk tillvitelse i ett ärende som rör ekonomiska förehavanden inom Alingsås kommun.

I ärendet finns två misstankar: trolöshet mot huvudman och falsk tillvitelse. Trolöshet mot huvudman är en anmälan gjord av Alingsås kommun och falsk tillvitelse är en motanmälan. Förundersökning är inledd i båda fallen och båda misstankarna handläggs i samma ärende.

Ingen person är i nuläget skäligen misstänkt.

En stor mängd skriftlig bevisning har inkommit och granskats av åklagare. Därefter fattade åklagaren beslut om att ytterligare utredningsåtgärder skulle vidtas för att reda klarhet i vad som har hänt, inhämta skriftlig bevisning och muntlig vittnesbevisning. Det jobbar polisen med i nuläget.

- Därefter kommer jag granska den ytterligare utredning som då inkommit och ta ställning till om och i så fall hur förundersökningen ska drivas vidare. Samtidigt kommer jag ta ställning till om någon är att beteckna som skäligen misstänkt för något brott, säger kammaråklagare Johanna Marcusson, som leder förundersökningen.

Först efter det kan det bli aktuellt att höra personer så som misstänkta för brott.

Ärendet handläggs av Göteborgs åklagarkammare då den misstänkta brottsligheten begåtts inom kammarens upptagningsområde och då brottsligheten är av sådan sort som handläggs av allmän kammare.

Ansvarig åklagare är kammaråklagare Johanna Marcusson.

Åklagarmyndighetens ärendenummer är AM81943-18.

Presstjänsten010-562 50 20