De anhållna för falskt larm i Norrköping har frigivits

Publicerad: 2018-09-01 11:30:00

Vid midnatt natten till den 30 augusti anträffades en misstänkt sprängladdning omedelbart utanför entrén till polishuset i Norrköping. Strax därefter greps och anhölls två män som uppehållit sig utanför till polishuset. Inledningsvis var brottsmisstanken försök till allmänfarlig ödeläggelse. Männen som anhölls för brottet är nu släppta på fri fot efter beslut av åklagare men brottsmisstankarna mot dem kvarstår.

Polisen vidtog omfattande skyddsåtgärder vid händelsen och spärrade av gator och området kring polishuset. Efter teknisk undersökning kunde polisen konstatera att föremålet, som liknade en sprängladdning, var ofarligt och att det inte innehöll sprängmedel eller någon brandfarlig vätska. Eftersom det inte förelåg någon fara för allmänheten så hävdes avspärrningarna tidigt under torsdagsmorgonen den 30 augusti. Åklagaren rubricerade därefter om misstankarna till falskt larm, grovt brott och olaga hot, grovt brott.

-Männen är fortfarande misstänkta för falskt larm och olaga hot som bedöms som grova brott. Utredningen har dock kommit så långt att jag bedömer att de misstänkta inte längre kan försvåra utredningen. Utöver själva föremålet som byggts för att likna en bomb så har polisen gjort flera fynd längs flyktvägen och i en bil som i nuläget kopplas till de båda misstänkta, säger chefsåklagare Torsten Angervåg som leder förundersökningen vid Åklagarkammaren i Norrköping.

-Det kommer att ta lång tid att få svar på alla tekniska analyser som nu ska göras vid Nationellt Forensiskt Centrum och jag bedömer att vi kommer att behöva dessa analyssvar för att få ett heltäckande underlag för ett beslut i åtalsfrågan, fortsätter Torsten Angervåg. Den 18-årige mannen är omhändertagen av socialtjänsten och mannen i 25-årsåldern är inte tidigare straffad för brott som gör att det kan anses finnas risk för fortsatt brottslighet.

-Jag ser fortfarande mycket allvarligt på händelsen eftersom gärningsmännen genom att ge sken av att det handlar om en sprängladdning orsakar ett omfattande säkerhetspådrag från polisens sida och skrämmer på så sätt upp allmänheten. Eftersom straffskalan för de brott som männen nu är misstänkta för inte ger rätt till så kallad obligatorisk häktning så ska åklagare och domstol göra de vanliga avvägningarna om en misstänkt ska vara anhållen och häktad under den fortsatta förundersökningen.

-Vid en samlad bedömning så har jag funnit att det inte i nuläget finns tillräckliga skäl för att begära någon av de båda männen häktade, avslutar Torsten Angervåg.

Presstjänsten010-562 50 20