Häktning hävd av mordmisstänkt i Huskvarna

Publicerad: 2018-09-26 10:16:00

I dag kl. 12.02 hävde åklagaren häktningen av den 16-åring som suttit häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i Huskvarna natten till den 8 augusti i år. Häktningen hävs eftersom utredningsläget nu är sådant att åklagaren bedömer att risken att 16-åringen undanröjer bevis eller på annat sätt förstör utredningen är låg. Det finns inte längre synnerliga skäl för häktning då betryggande övervakning kan ordnas genom socialtjänstens försorg.

16-åringen är fortfarande på sannolika skäl misstänkt för mord. Han har överlämnats till socialtjänsten i enlighet med det beslut om LVU som fattats sedan tidigare.

- De senaste veckornas förhör och övriga utredningsåtgärder har medfört att kollusionsfaran i det närmaste har upphört, säger åklagare Linda Schön. Med hänsyn till det och naturligtvis med beaktande av hans ringa ålder så har jag hävt häktningen, fortsätter Linda Schön.

Beslutet om att häva häktningen innebär att åtalsfristen upphör men ärendet kommer ändå att hanteras skyndsamt med hänsyn till de inblandades ringa ålder.

Kontakt

Kammaråklagare Linda Schön är tillgänglig för frågor i dag, onsdag, klockan 12.30-13.30, 010-562 59 71.

Presstjänsten010-562 50 20