Lägesrapport om knivskärning på skola

Publicerad: 2018-09-05 13:50:00

I morse skadades två elever på en skola i Jönköping när en annan elev attackerade dem med ett stickvapen. De två barnen är dock endast lindrigt skadade. Polis och åklagare har en god bild av vad som har hänt.

En ung person kan misstänkas för försök till mord. Eftersom det är fråga om en person under 15 år har en utredning inletts enligt § 31 i Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Gärningspersonen har under dagen förhörts av polis och är nu omhändertagen av socialtjänsten.

- Sammantaget anser vi att vi har en god bild av vad som hänt. Vi tror oss vara säkra på att vi har rätt gärningsperson och rätt vapen i beslag. Allt tyder på att det var fråga om en ensam gärningsperson som agerat på egen hand, säger kammaråklagare Heléne Thomasson som leder utredningen.

Polisen finns på plats under kvällen och i morgon torsdag. Man kommer också att vara närvarande under helgen.

- Utredningen fortsätter nu. Det handlar främst om förhör med mycket unga personer och det är vår önskan att dessa personer får höras så opåverkade som möjligt inom ramen för vår utredning, säger Heléne Thomasson.

Med hänsyn till att utredningen är inne i ett tidigt skede och att de inblandade personerna är barn kan inga ytterligare uppgifter lämnas för närvarande. Mer information ges så snart det är möjligt.

Presstjänsten010-562 50 20