Åtal väckt för synnerligen grovt vapenbrott i Taberg

Publicerad: 2019-04-24 09:39:00

En man åtalas i dag för synnerligen grovt vapenbrott för att han har innehaft ett funktionsdugligt halvautomatiskt vapen, ett stort antal delar till halvautomatiska vapen samt ammunition till dessa. Mannen har enligt åtalet kopplingar till kriminella miljöer.

Två personer kontaktade den 6 juni 2018 polisen eftersom de hittat bland annat vapen och vapendelar i en container i Taberg i samband med att de gjort inbrott i containern. En man kunde så småningom knytas till att vara den som hyrt containern. Han har varit frihetsberövad för grovt vapenbrott sedan den 25 juli 2018.

I en väska, som flyttats från containern av de som hittat godset, anträffade polisen ett komplett funktionsdugligt halvautomatiskt gevär av typen AR-15 samt magasin och patroner till geväret. Vidare hittades i containern och på en annan plats i Taberg flertalet vapendelar till samma gevärstyp. Dessutom anträffades vapendelar till ett halvautomatiskt gevär av typen AR-10, som är av grövre kaliber.

– Utredningen visar att det funktionsdugliga vapnet av typen AR-15 har satts ihop och färdigställts inne i containern och att det därefter har avfyrats. Övriga påträffade delar av samma gevärstyp hade kunnat sättas ihop till fyra fullt funktionsdugliga vapen. Det är fråga om vapen av särskilt farlig beskaffenhet, säger kammaråklagare Petra Schöniger som ansvarar för utredningen.

Ytterligare fynd

På Bondberget, mellan Jönköping och Huskvarna, hittade några orienterare i oktober 2018 en väska som bland annat innehöll vapendelar och patroner som är kompatibla med AR-15 samt diverse verktyg som behövs för att tillverka vapen av den här typen. Under senare delen av utredningen har dessa fynd kunnat kopplas samman med fynden i Taberg.

Bevisning

– Jag menar att mannen kan kopplas till de här fynden på flera sätt. Bland annat finns teknisk bevisning som binder honom till containern, det funktionsdugliga vapnet och fynden på Bondberget, säger Petra Schöniger.

Den misstänkta mannen förnekar brott. Han medger att det är han som i praktiken hyrt containern men uppger att det inte var han som disponerade containern när fynden gjordes.

Utredningen har varit mycket omfattande, med bland annat brottsplatsundersökning, många tekniska undersökningar och flertalet förhör. I ett relativt sent skede av utredningen har den misstänkta personen lämnat uppgifter som lett till att ytterligare utredningsåtgärder behövt genomföras.

Motiv

Utredningen har inte givit några närmare svar på vad vapnen skulle användas till.

– Utredningen ger dock starkt stöd för att den åtalade mannen har kopplingar till den autonoma miljön, vilket är en av anledningarna till att jag anser att brottet bör bedömas som synnerligen grovt. För att inte föregripa prövningen i domstol avser jag inte att gå in på några närmare detaljer kring detta för närvarande, säger Petra Schöniger.

Åtalet

Åtalet har lämnats in till Jönköpings tingsrätt. Målnummer i tingsrätten: B 2199-18. Stämningsansökan (åtal) samt förundersökningsprotokoll kan begäras från tingsrätten.

Tingsrättsförhandlingen är planerad att påbörjas den 2 maj.

Kontakt

Kammaråklagare Petra Schöniger, 010-562 57 78, tillgänglig i dag onsdag den 24 april klockan 11–12.