Förutredning om riksdagsledamots rese- och hyresersättningar och ifrågasatt folkbokföring

Publicerad: 2019-04-18 11:48:00

Med anledning av uppgifter om en riksdagsledamots folkbokföring och ersättningar för resor och dubbla bostäder har åklagare beslutat att öppna en förutredning.

Vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren har i dag beslutat att inom ramen för en så kallad förutredning bl.a. hämta in uppgifter om ledamotens rese- och hyresersättningar från riksdagen för en bedömning av hur de förhåller sig till gällande regelverk.

Därefter kommer han att ta ställning till om förundersökning ska inledas.

– Det finns för närvarande ingen misstanke om brott. Beslut om jag ska inleda förundersökning kommer sannolikt att kunna fattas inom några veckor, säger Bengt Åsbäck.

Åklagaren har ingen ytterligare information att lämna för närvarande.

Fakta: förutredning och förundersökning
En förutredning är en inledande utredning som ibland behöver genomföras för att åklagaren ska kunna fatta beslut om en förundersökning, dvs. brottsutredning, ska inledas eller inte.

Presstjänsten 010-562 50 20