Kommentar med hänsyn till medieuppgifter om gripande i London

Publicerad: 2019-04-11 13:10:00

Enligt medieuppgifter är Julian Assange gripen i London. Den svenska förundersökningen mot honom lades ned den 19 maj 2017. Med hänsyn till dagens uppgifter lämnar chefsåklagare Ingrid Isgren en kommentar.

- Det här är nyheter för oss också, så vi har inte hunnit ta ställning till de uppgifter som nu finns. Vi vet inte heller varför han är gripen. Vi följer utvecklingen, säger chefsåklagare Ingrid Isgren.

Några ytterligare kommentarer kan inte åklagaren lämna i nuläget. När det finns information att lämna kommer det att göras via pressmeddelande.

En förundersökning kan återupptas så länge brottsmisstanken inte är preskriberad. I det här ärendet preskriberas brottsmisstanken våldtäkt i mitten av augusti 2020. 

Pressmeddelande när förundersökningen lades ned

Presstjänsten
010-562 50 20