Åklagarmyndigheten lämnar ut mejl efter domar i kammarrätten

Publicerad: 2019-12-20 14:15:00

Kammarrätten i Stockholm har i dag beslutat att vissa mejl som Dagens Nyheter har efterfrågat i granskningen av Åklagarmyndighetens rekryteringsprocesser ska lämnas ut. Riksåklagare Petra Lundh lämnar följande kommentar.

 – För att få stöd i bedömningen lät jag ett antal experter i myndigheten läsa de mejl som begärdes ut. De ansåg att några var av privat karaktär. Vår grundinställning är att privata mejl inte lämnas ut, det är en principfråga. Nu har kammarrätten gjort bedömningen att vissa av mejlen inte är av privat karaktär. Självklart respekterar vi kammarrättens beslut.

– I en av de mejlslingor som nu lämnas ut så frågade jag min tidigare kollega som sökt anställning som rättschef hos oss hur rekryteringen gick. Själv hade jag ingen insyn i den. I övrigt handlade konversationen om skvaller från vår tidigare arbetsplats.

– Jag har relationer till många av mina medarbetare. Det innebär en vänskaplig ton, att jag svarar på de mejl jag får och att jag ibland, precis som många andra gör i dag, skickar glada eller ledsna emojisar i mejl och sms. Det handlar för den sakens skull inte om vänskapskorruption.

– Som statlig myndighet utgår vi alltid i våra rekryteringar från förtjänst och skicklighet och det är endast detta som kan ligga till grund för bedömningarna. Vi får varken gynna eller missgynna personer som vi känner sedan tidigare. Därför klev jag aktivt av från rekryteringen av rättschef, säger Petra Lundh.

Den som sökt en statlig tjänst, men inte fått den, har möjlighet att överklaga tillsättningsbeslutet till Statens överklagandenämnd. Ingen av de tillsättningar som DN skrivit om har överklagats.

Riksåklagaren ger inga ytterligare kommentarer.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20