Lägesrapport om dubbelmord i Norrköping

Publicerad: 2019-12-09 16:58:29

Natten till den 5 december mördades två personer utanför en nattklubb i centrala Norrköping. De bedöms båda ha kopplingar till ett för polisen känt kriminellt nätverk.

Förundersökningen leds av kammaråklagare Karin Sandén vid Åklagarkammaren i Norrköping. Polisen har klassat utredningen som en s k särskild händelse som ingår i polisens nationella insats ”Rimfrost”. Detta innebär att polisen avsatt förhållandevis stora utredningsresurser för utredningen.

Ingen person är i nuläget frihetsberövad i ärendet.

– Jag har daglig kontakt med polisens utredare och får del av vilka utredningsåtgärder som utförts och vad som tillförts utredningen i form av t ex vittnesförhör och återkoppling om hur den kriminaltekniska undersökningen fortskrider. Det är glädjande att konstatera att polisen prioriterar utredningen och att förstärkningar tillförs från andra polisregioner, säger kammaråklagare Karin Sandén.

– Jag har löpande kontakt med polisens utredare för att vid behov kunna lämna direktiv och för att fatta beslut som driver förundersökningen framåt. Förundersökningen är i ett känsligt läge. Jag kan därför inte nu kommentera utredningsläget närmare och vill av samma orsak inte heller kommentera några detaljer om vilka iakttagelser som gjorts vid den kriminaltekniska utredningen eller vilka beslag eller förhör som gjorts i ärendet, avslutar åklagaren.

Åklagaren arbetar för närvarande intensivt med utredningen och kan därför inte svara på några ytterligare frågor.

När mer information finns att kommunicera kommer det att göras via ett pressmeddelande.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20