Lägesrapport i utredningen om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

Publicerad: 2019-02-19 08:00:00

Vice chefsåklagare Hans Ihrman kommenterar utredningen om misstänkt brott i samband med ett möte som Sveriges ambassadör i Kina haft i Stockholm.

Efter att en brottsanmälan upprättats av Säkerhetspolisen den 8 februari beslutade åklagaren att inleda förundersökning i ärendet den 14 februari.

Beslutet att inleda förundersökning föregicks av ett beslut av åklagaren den 8 februari om en så kallad förutredning. En förutredning innebär att en begränsad utredningsåtgärd genomförs i syfte att komplettera uppgifterna i brottsanmälan. Dessa uppgifter har därefter legat till grund för åklagarens beslut om att en förundersökning ska inledas.

Den upprättade brottsanmälan avsåg misstanke om trolöshet vid förhandling med främmande makt, enligt brottsbalkens 19 kap. 3 §, men rubricerades istället som egenmäktighet vid förhandling med främmande makt, enligt brottsbalkens 19 kap. 4 § i samband med beslutet om förundersökning.

Nu fortsätter utredningen.

- Jag kan inte kommentera vilka utredningsåtgärder som ska genomföras av Säkerhetspolisen med hänsyn till vår målsättning att säkerställa en ändamålsenlig brottsutredning. Ingen person är delgiven misstanke om brott, säger Hans Ihrman.

Åklagaren har i nuläget inget utrymme för att lämna ytterligare kommentarer eller intervjuer, utan återkommer om utredningsläget förändras på något avgörande sätt.

Presstjänsten010-562 50 20