Rättegång med misstänkt läkare i slutskedet

Publicerad: 2019-02-20 12:18:00

Pläderingarna om ansvarsfrågan är avslutade i Stockholms tingsrätt i det ärende där en läkare är åtalad misstänkt för sexualbrott mot barn. Drygt 50 barn och 18 vuxna är målsägande i ärendet. Efter avslutad förhandling, planerad till omkring den 20 mars är åklagaren tillgänglig för media.

Rätten har nu beslutat att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt rättegångsbalkens regler ska den rättspsykiatriska undersökningen vara klar inom fyra veckor. Det betyder att fortsatt huvudförhandling kommer att hållas omkring den 20 mars. För närmare information om exakt tid hänvisas till Stockholms tingsrätt. Först vid den fortsatta huvudförhandlingen kommer åklagaren att framställa sitt yrkande om påföljd. Därefter kommer tingsrätten att avsluta förhandlingen. Efter den sista förhandlingsdagen kommer åklagaren kommentera ärendet. Dessförinnan lämnas inte några kommentarer. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17003-17.KontaktRunt den 20 mars, när Stockholms tingsrätt enligt förhandlingsplanen har den sista förhandlingsdagen, kommer åklagaren att vara tillgänglig på plats i tingsrätten direkt efter avslutad förhandling.

Presstjänsten010-562 50 20