Utredning om Gottsundabrand avslutad

Publicerad: 2019-02-25 06:55:00

Utredningen kring skolbranden vid Gottsundaskolan har avslutats. Utredningen har bedrivits som en så kallad LUL 31-utredning, dvs. en utredning då någon som är under 15 år kan misstänkas för ett brott. Brottet har av åklagaren rubricerats som grov mordbrand.

Natten till måndagen den 8 oktober 2018, omkring 03.00, kallades polisen till Gottsundaskolan i Uppsala med anledning av ett befarat inbrott på skolan. När polisen kom till platsen såg de hur två ungdomar lämnade skolan och dessa två greps på platsen. På grund av att båda ungdomarna var under 15 år vid gripandetillfället kördes de till sina vårdnadshavare.

I samband med gripandet upptäckte polisen att det brann i skolan. Polisen tog sig in i skolan och försökte utan framgång bekämpa branden. Även brandförsvaret försökte utan framgång bekämpa branden i skolan.

Under brandförloppet fanns det risk för spridning genom gnistregn till Gottsunda kyrka, men brandförsvaret lyckades skydda kyrkan. Det förekom även visst gnistregn över Gottsunda centrum, men brandförsvaret lyckades släcka den glöd som hade landat på dess tak. Branden ledde dock till totalskada i det norra och mittersta skeppet av skolan samt mindre rökskador i det södra skeppet och i biblioteket i Gottsunda centrum.

På Gottsundaskolan fanns övervakningskameror som hade lyckats fånga delar av händelseförloppet. Vidare hördes även en larmoperatör som hade kontrollerat övervakningskamerorna inne i skolan och som hade bevittnat ytterligare händelser som inte hade fångats på film. Med hjälp av bilderna från övervakningskamerorna och vittnesmålen från larmoperatören kunde de två ungdomar som greps utanför skolan också bindas till branden.

Båda ungdomarna har hörts under utredningen och de har berättat samstämmigt att de hade tagit sig in i skolan där de bland annat hittat tändstickor och tändvätska. Båda ungdomarna uppger att de tillsammans kom fram till att de skulle anlägga en eld i skolan. En av ungdomarna hällde tändvätska över ett par möbler och på golvet. Sedan tändes elden med hjälp av tändstickorna som de hade hittat. Båda ungdomarna tog sig sedan ut ur skolan och i samband med att det konfronterades de av polisen.

Under utredningen har inget förekommit som tyder på att de två ungdomarna som gripits på platsen hade något hämndmotiv, eller annat liknande motiv, för att tända eld på skolan. Utredningen visar att beslutet att tända eld fattades inne i skolan vid gärningstillfället utan någon tidigare planering.

En LUL 31-utredning har till syfte att ge socialtjänsten ett underlag för att kunna bedöma behovet av insatser. Utredningsprotokollet har därför lämnats över till socialtjänsten enligt gällande lagstiftning.

Kontakt

Kammaråklagare Arash Zavosh, 010-562 54 32. Åklagaren är tillgänglig för media 10.00-12.30 i dag måndag den 25 februari och 9.00-11.00 i morgon tisdag.