Åklagarna överklagar dom i mordärende i Huskvarna

Publicerad: 2019-01-18 07:08:00

Åklagarna har skickat in en överklagan till Jönköpings tingsrätt i det ärende där en man misshandlats till döds i en park i Huskvarna den 7-8 augusti 2018. Kammaråklagare Linda Schön är tillgänglig för media under förmiddagen i dag kl. 09-10.

Den 28 december 2018 meddelade tingsrätten sin dom där en 16-årig pojke dömdes för grov misshandel och ofredande till sluten ungdomsvård i fem månader. I sin dom ogillade tingsrätten åtalet avseende mord alternativt vållande till annans död, grovt brott och menade att det inte var fråga om en synnerligen grov misshandel.

I samma dom fann tingsrätten att det inte blivit utrett att en 14-årig pojke (inom ramen för en så kallad bevistalan), gjort sig skyldig till mord, alternativt synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Tingsrätten valde att inte pröva om det var utrett att 14-åringen gjort sig skyldig till grov misshandel eller något annat brott.

Nu överklagas domen i sin helhet.

Tingsrätten menar att det inte kan uteslutas att någon annan/några andra orsakat målsägandens död efter att 16-åringen och 14-åringen lämnat platsen.

- Vi delar inte den bedömningen. Den alternativa förklaringen är praktiskt taget utesluten. Vidare borde bevistalan i sin helhet ha prövats av tingsrätten, säger kammaråklagare Linda Schön slutligen.

Av överklagandet framgår att viss kompletterande och förtydligande utredning har och ska inhämtas. I avvaktan på att den inkommit begärs anstånd med ingivande av slutlig bevisuppgift.

Målnummer Jönköpings tingsrätt B 3196-18.

Kontakt

Kammaråklagare Linda Schön finns tillgänglig för media per telefon i dag fredag 18/1 kl. 9 - 10, 010-562 59 71.

Vad är bevistalan?

Barn som är under 15 år och begår brott kan inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser.

En domstol kan dock pröva skuldfrågan genom en så kallad bevistalan när det rör sig om mycket allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt. En bevistalan får bara ske om det begärs av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare. Om bevistalan begärs får åklagaren väcka sådan om det krävs ur allmän synpunkt. I den bedömningen ska åklagaren bland annat värdera om bevisningen hade varit tillräcklig för ett motsvarande åtal mot en straffmyndig person.

Vid bevistalan tar domstolen ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms inte.

Presstjänsten010-562 50 20