Överklagande till Högsta domstolen - fråga om CBD-olja är narkotika

Publicerad: 2019-01-23 10:09:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska slå fast om olja som innehåller THC och som producerats av lagligt odlad hampa, s.k. industrihampa (ofta benämnd CBD-olja), är att anse som narkotika.

Tetrahydrocannabinol (THC) är ett narkotikaklassat ämne som finns i hampa (cannabis). Även själva hampan är klassificerad som narkotika. Med industrihampa avses vissa sorters hampa som har en låg halt THC (högst 0,2 %) och som det under vissa förutsättningar är lagligt att odla i Sverige och resten av EU.

Den tilltalade i målet åtalades för ringa narkotikabrott för att ha innehaft fem flaskor med olja som innehöll THC. Oljan hade producerats av lagligen odlad industrihampa. Både tingsrätten och hovrätten fann att oljan inte kunde anses som narkotika eftersom sådan hampa inte är narkotika och det inte tillräckligt tydligt framgår av lagens ordalydelse att oljan är narkotika.

Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska döma den tilltalade för ringa narkotikabrott och bestämma påföljden till dagsböter. Enligt riksåklagaren utgör oljan en beredning av industrihampa och bör därför anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen.

Riksåklagaren framhåller att olika bedömningar har gjorts av domstolar när det gäller frågan om olja som innehåller THC ska anses som narkotika eller inte. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet av Högsta domstolen vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

Överklagandet

Kontakt

Byråchef Hedvig Trost010-562 50 26

Presstjänsten010-562 50 20