Lägesrapport i ärende om häktad utländsk artist

Publicerad: 2019-07-12 12:31:07

Angående utredningen kring artisten pågår alltjämt ett intensivt utredningsarbete. Flera utredningsåtgärder har vidtagits och analyser av material pågår.

Det pågår även parallellt en utredning avseende en motanmälan riktad mot målsäganden angående ofredande och misshandel.

Senast den 19 juli måste åklagaren besluta om åtal ska väckas i ärendet.

Närmare kommentar om bevisläge samt vilka utredningsåtgärder som vidtas kan på grund av förundersökningssekretess inte lämnas.

 

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 9283-19.

 

 

 

 

 

 

 

Presstjänsten
010-562 50 20